Iespēju Tilts

2018

Iedvesmojies pārmaiņām

Liepāja
28. augusts

Jebkuru pārmaiņu īstenošanai nepieciešama uzdrīkstēšanās sapņot un darīt, nebaidīties kļūdīties un uzņemties atbildību. Un tikpat nozīmīga ir apkārtējā vide un cilvēki, kuri atbalsta un iedrošina.

Laikā, kad Latvijas izglītības sistēmā norisinās būtiskas pārmaiņas mācību saturā, pārdefinējot:

  • ko mācām un mācāmies,
  • kādas ir mācībām piemērotākās metodes,
  • kā novērtējam sasniegto,

svarīgāka nekā jebkad agrāk ir savstarpējā uzticēšanās, spēja ieklausīties vienam otrā, atvērtība jaunai pieredzei, prasme mācīties citam no cita un visiem kopā.

Šī gada forumā ieklausīsimies deviņos drosmīgos līdzcilvēku — skolotāju, skolēnu, skolas vadītāju un vecāku — pieredzes stāstos. Viņi ir uzdrošinājušies iet savu ceļu, labās pārmaiņās iesaistot arī apkārtējos. Domājot, kā labas pārmaiņas izglītībā īstenot katrā skolā, katrā klasē, iedvesmosimies no Latvijas cilvēku pieredzes!

Programma

9:00
Ierašanās / rīta kafija

Reģistrācija un iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

11:00
1. sesija

1. sesija

Darīt, nedrīkst atlikt

Uz izaugsmi vērsta domāšana

Uldis Pāvuls, personālvadības konsultants un organizāciju psihologs

Vēl viens iespēju tilts

Stāsts par vienu no tām daudzajām ģimenēm, kam savulaik nācās pamest Latviju un sākt visu no jauna – Zviedrijā, Vācijā, Anglijā, ASV un citur pasaulē. Šodien vēsture savā veidā “atkārtojas” – apstākļi ir citi, taču latviešu aizbraukšana turpinās. Kāda ir dzīve starp divām valodas, domāšanas, tradīciju pasaulēm, – kā šodien dzīvo Latvijas piektais novads? Stāsts par kādu iniciatīvu, kas ļauj latviešu bērniem no visas pasaules satikties digitālajās mācību klasēs, kopīgi mācīties valodu un kļūt par tuviem draugiem – pat dzīvojot dažādos kontinentos.

Aira Priedīte, Eiropas Latviešu Apvienības pārstāve Latvijā, LVA tālmācības skolas skolotāja

Pārvērst sapni īstenībā

Stāsts, kas sākas ar sapni par lidošanu un ar noturīgu vēlmi šo sapni piepildīt. Pat tad, ja tas šķiet gluži neiespējami, ja ceļš savas ieceres piepildīšanai atduras pret likuma nepilnībām un priekšstatiem par to, kādā vecumā cilvēkiem būtu pieļaujams sākt nodarboties ar biznesu, – Elvisa stāstā sapnis par lidošanu piepildās. Atslēga uz idejas iemiesošanu ir uzdrīkstēšanās un sīksta neatlaidība.

Elviss Straupenieks, uzņēmuma AirBoard vadītājs

Noticēšana un spēks dažādībā

Sabiedrībā, kura gadsimtiem ilgi ir centusies izolēt no sava vidus visu neierasto, svešādo, atšķirīgo, vajag neiedomājami daudz spēka, kad esi nonācis tur – otrā pusē. Pie svešādajiem, mūsu sociālajos modeļos neiederīgajiem. Stāsts par bezdibeni starp nosacīti “ideālo pasauli” un to, kurā dzīvo no šīs sociālās “konstrukcijas” izslēgtie. Par dažādības spēku un noticēšanu tam, par noticēšanu pašam sev un “sīkumiem” mūsu attiecībās, kas izšķir visu.

Līga Bērziņa, Latvijas Autisma apvienības vadītāja
12:30
Pusdienas

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

13:30
2. sesija

2. sesija

No idejas līdz ikdienai

Kā iemācīt mācīties

Ildzes un Daces stāsts ir par pārmaiņu spēku, kas var notikt tad, ja kāds uzdrošinās ierastā vidē un apstākļos nākt ar jaunu redzējumu, ar ideju. Tomēr, lai pārmaiņas notiktu, ar ideju vien nepietiek. Ir vajadzīgas dzirdīgas ausis un atbalsts no cilvēkiem, kas šīs pārmaiņas gatavi ieviest. Šajā stāstā – par jaunu pieeju mācību procesā, kur skolēniem iemāca mācīties pašiem, – bija jāpārvar gan skepse, gan bažas, taču t. s. pašvadītas mācīšanās sistēma ir iedzīvojusies un tiek pilnveidota.

Dace Jaundāldere-Dātava, privātās sākumskolas DOMDARIS direktora p.i. un sociālo zinību skolotāja Ildze Čakāne, privātās sākumskolas DOMDARIS matemātikas skolotāja

Uzklausīt un rīkoties

Stāsts par iespējām, ko mums var sniegt skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas. Ja vien uzdrošināmies sastapties ar godīgu, “nepiefrizētu” viedokli, varam iegūt kvalitatīvi jaunu skatu uz to, ko un kā darām. Par tehnoloģiju iespējām šādas atgriezeniskās saites izveidē un ikdienas uzturēšanā, lai ceļā uz izcilu skolu līdzās skolotājiem ietu arī skolēni un viņu vecāki.

Inese Didže, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore

Iedziļināties iedziļināties

Ko nozīmē iedziļināties mācību stundā? No skolotāja un no skolēna skatpunkta jēdziens “iedziļināšanās” parasti tiek uztverts visai atšķirīgi. Stāsts par to, kā abiem kopā – skolotājam un audzēknim – pakāpeniski nonākt pie iedziļināšanās spējas mācību procesā; par iedziļināšanās mērīšanu, virspusēju un dziļu mācīšanos un mīnu meklēšanu, kas palīdz saprast apgūstamās priekšmeta/ mācības pamatus un sakarības starp tiem.

Kārlis Greitāns, Lielvārdes vidusskolas ķīmijas un dabaszinību skolotājs
14:30
Kafijas pauze

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

15:00
3. sesija

3. sesija

Mācāmies kopā, mācāmies darot

Laika zaglis vai palīgs?

Tehnoloģiju pieejamība un plašās iespējas šodien var nozīmīgi atvieglot mācību procesus – gan skolotājiem, gan audzēkņiem un viņu vecākiem. Jautājums ir par šo tehnoloģiju pareizu un adekvātu lietojumu. Jo brīdī, kad vienkāršas matemātiskas izteiksmes ir jārēķina telefonā, var izzust kāds nozīmīgs mācīšanās posms – spēja kritiski domāt. Stāsts par tehnoloģiju ienākšanu mācību procesā un to, kā tās var palīdzēt. Paturot prātā, ka iespējas sev līdzi vienmēr nes arī draudus.

Indra Pauliņa, Talsu 2. vidusskolas matemātikas skolotāja

Mācoties darbu

Atceroties skolas gadus, mēs teju vienmēr nonākam arī līdz darbmācībai – koka svečturu virpošanai (kur tie visi vēlāk palika?), zīmju iededzināšanai koka dēlīšos un citām nodarbēm. Tās raksturoja diezgan nomācoša vienveidība, un diez vai kāds meklēja šīs darbošanās jēgu. Tomēr esmu pārliecināts, ka vienmēr ir bijuši un ir izņēmumi – skolotāji, kuri ir centušies saviem audzēkņiem iedot ko vairāk par spēju noturēt rokās āmuru. Stāsts par aizrautību un interesi mājturības stundās, kas skolēnos atraisās, tiklīdz tie saskata sava darba jēgu. Šajā stāstā tie būvē paši sava dizaina skrituļdēļus un mājturība iziet ārpus skolas sienām, – bērniem palīgā nāk arī vecāku “komanda”.

Pēteris Kaļva, Rīgas Teikas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Būt skolā no sirds

“Es to nedarīšu,” – šos vārdus skolotāji dzird bieži. Vienkārši, taču vienlaikus ļoti smagi vārdi, aiz kuriem var slēpties gan bailes kļūdīties, gan atstumtība, atsvešinātība, nespēja noticēt sev. Šis ir stāsts par atšķirību starp “atrašanos skolā”, pienākumu izpildīšanu un “būšanu skolā” no visas sirds. Stāsts par pacietību un uzmanīgu iedrošinājumu no skolotājas puses, kura kopā ar saviem audzēkņiem katru dienu mēro garu ceļu no noraidoša “Es nedarīšu” līdz priekpilnam “Es to izdarīju!”.

Līga Krūmiņa, Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotāja

Diži dažādi

Kārlis Kazāks, dziedātājs un komponists

Runātāji

Atskats

Reģistrējies

Maksā ietilpst dalība konferencē, konferences digitālie materiāli, uzkodas un dzērieni divās kafijas pauzēs, pusdienas, kā arī dalībnieki saņems apliecinājumu par A programmas apguvi (8 akadēmiskās stundas).

Pieteikšanās no 4. jūnija

25 EUR
līdz 25.06.2018
35 EUR
no 26.06.2018
Apmaksāt dalību

Ja maksātājs ir izglītības iestāde, pašvaldība vai uzņēmums un nepieciešams rēķins, lūdzam sūtīt rekvizītus un dalībnieku skaitu uz konference@iespejutilts.lv

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas un video tiks izmantoti, lai atspoguļotu pasākuma norisi foruma mājas lapā un organizatoru sociālo tīklu kontos un mājas lapās vai saglabātas foto un video arhīvā.

Organizatori

Atbalstītāji